Biểu mẫu
Lạc Hồng, 30/10/2012 23:34:09 PM

Bộ hồ sơ mẫu đề nghị công nhận Ban Chấp hành Liên chi Hội sinh viên khoa nhiệm kỳ 2012 - 2013.

Các đồng chí download file tại đây nhé.

Lưu ý: các đồng chí vui lòng hoàn thành đầy đủ các thủ tục theo bộ hồ sơ mẫu trên nhé.

VP. Đoàn - Hội Sinh viên trường

công nhận đoàn khoa


© 2013 Đại học Lạc Hồng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm thông tin tư liệu.Số lượt truy cập : 1,220,238Đang xem : 892