Điều lệ Đảng
Lạc Hồng, 28/03/2011 09:22:57 AM
Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam khóa XI (Nhiệm kỳ 2010 - 2015)

Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam khóa XI (Nhiệm kỳ 2010 - 2015), các đồng chí xem tại đây.

http://www.vietnamplus.vn/Home/Cong-bo-toan-van-ca
© 2013 Đại học Lạc Hồng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm thông tin tư liệu.Số lượt truy cập : 257,600Đang xem : 817