Tin tức


Lạc Hồng, 12/04/2010 - 08:56:54 AM

Đề cương tuyên truyền 35 năm giải phóng miền Nam, thống nhất tổ quốc.

Nội dung đề cương tuyên truyền, tải tại đây:

Đoàn - Hội SV Trường


© 2013 Đại học Lạc Hồng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm thông tin tư liệu.Số lượt truy cập : 12,186,058Đang xem : 1,862