Liên Kết

  • Các doanh nghiệp

Thông báo

Mẫu đơn xin vào Đảng

21/12/2009 20:12:14

Các Đoàn viên đã học qua lớp đối tượng Đảng, Đủ điều kiện để được xét viết lý lịch Đảng.

Download mẫu sau về làm đơn xin vào Đảng bổ sung hồ sơ. Mẫu Đơn xin vào Đảng

Mẫu tổng hợp hồ sơ Đảng: Mẫu tổng hợp kết nạp Đảng Chi Bộ 7

Khoa Kế toán - Kiểm toán
  • Thông báo

  • Thông tin

 

Lễ phát bằng TN năm 2012


  • Các doanh nghiệp

 

 

 


© 2013 Đại học Lạc Hồng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm thông tin tư liệu.Số lượt truy cập : 272,035Đang xem : 1,207