Liên Kết

  • Các doanh nghiệp

Thông báo

Hướng dẫn viết lý lịch người xin vào Đảng - Quy trình kết nạp Đảng 2010

28/04/2010 11:04:49
  Các bạn học lớp đối tượng Đảng khoá 07 thì sau 6 tháng sẽ bắt đầu tiến hành viết lý lịch đảng và hoàn thành các thủ tục như hướng dẫn bên dưới.

Còn các bạn học lớp đối tượng Đảng khoá 06 thì đã bắt đầu được triển khai viết hồ sơ.

Các đoàn viên có tên trong danh sách đề nghị Bí thư Chi đoàn họp Chi đoàn để triển khai hồ sơ (giống như họp khi xét đi học lớp đối tượng Đảng). Sau đó gửi biên bản họp chi đoàn, biên bản kiểm phiếu, phiếu bấu cùng bảng điểm lên Đoàn khoa trực thuộc. Đoàn khoa trực thuộc họp Ban chấp hành Đoàn khoa vào ngày gần nhất, sau đó gửi toàn bộ biên bản của Đoàn khoa cùng Chi đoàn về VP Đoàn trường. (Đối với Công đoàn viên: tổ trường tổ Công đoàn họp, sau đó gửi biên bản lên Ban chấp hành Công đoàn trường, Ban chấp hành Công đoàn trường họp và gửi biên bản họp của tổ công đoàn và công đoàn trường về VP Đảng ủy).

  1. Biên bản họp Chi Đoàn Mẫu:tải đây
  2. Biên bản kiểm phiếu + phiếu bầu. : tải đây
  3. Bảng điểm năm học 2008 – 2009 (Đối với sinh viên). in tất cả các học kỳ

Các Đoàn viên đã học qua lớp đối tượng Đảng, Đủ điều kiện để được xét viết lý lịch Đảng.

Hướng dẫn viết lý lịch người xin vào Đảng. tải đây

Download mẫu sau về làm đơn xin vào Đảng bổ sung hồ sơ. Mẫu Đơn xin vào Đảng

Mẫu tổng hợp hồ sơ Đảng: Mẫu tổng hợp kết nạp Đảng Chi Bộ 7

Lý lịch người xin vào Đảng: Mẫu

 Quy trình kết nạp tổng hợp

Sau khi đã hoàn tất viết lý lịch người xin vào Đảng xong. Đối tượng Đảng nộp Lý lịch người xin vào Đảng + Photo giấy chứng nhận học lớp đối tượng Đảng + Bảng điểm in tất cả các học kỳ (không được nợ môn nào & trên >=7.0).

Nộp trực tiếp cho Văn phòng Đảng uỷ trường. (đ/c Tuấn)

Sau đó thông qua trước Đoàn trường --> gửi về Chi bộ họp xét lần cuối trước khi đi xác minh --> xác minh không có vấn đề gì về lịch sử chính trị thì chi bộ xét thông qua kết nạp --> gửi hồ sơ về Đảng uỷ trường xét kết nạp --> gửi hồ sơ lên Đảng uỷ Khối xét kết nạp --> nhận quyết định kết nạp --> Tiến hành tổ chức kết nạp tại Chi bộ.

Khoa Kế toán - Kiểm toán
  • Thông báo

  • Thông tin

 

Lễ phát bằng TN năm 2012


  • Các doanh nghiệp

 

 

 


© 2013 Đại học Lạc Hồng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm thông tin tư liệu.Số lượt truy cập : 272,515Đang xem : 3,637