Trung tâm Thông tin Tư liệu thông báo
Từ ngày 01/08/2014 các bạn sinh viên muốn xem thông báo mới thì đăng nhập vào trang ME theo link này http://me.lhu.edu.vn/.
Thông báo bên dưới là những thông báo cũ trước ngày 01/08/2014.
© 2013 Đại học Lạc Hồng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm thông tin tư liệu.Số lượt truy cập : 5,498,126Đang xem : 1,792