Thông báo

CONTENTS

  Danh sách đăng ký học lại kỳ I năm học 2014-2015 (cập nhật 28/9/2014)

  Trong học kỳ này, khoa Anh văn đại cương mở có lớp học lại Toeic 1, Toeic 2, Toeic 3, Toeic 4, Toeic 5.

  Sinh viên đóng tiền học lại tại phòng tài vụ trước 16h30 ngày 06/9/2014. . Sau đó mang biên lai đóng tiền lên khoa ghi tên vào sổ đăng ký học lại trước 16h30 ngày 08/9/2014.

  chi tiết danh sách học lại

  Sinh viên có thể xem lịch dạy của giáo viên để đi học lại cho đúng lịch học, đúng lớp mình đăng ký. Danh sách những môn học cụ thể đính kèm sau đây:

  Danh sách môn học


  TRƯỜNG ĐẠI HỌC
  LẠC HỒNG