Thông báo

Khoa Cơ điện - Điện tử thông báo lịch học lại môn Thực tập kỹ thuật số

Do số lượng sinh viên đăng ký học lại môn Thực tập kỹ thuật số quá đông. Nay Khoa Cơ điện - Điện tử sẽ mở lớp học lại riêng cho môn học này. 

Sinh viên xem chi tiết lịch học và nhóm học của mình tại đây


Đại học Lạc Hồng