Thông báo

Kế hoạch tập huấn cán bộ Đoàn – Hội năm 2011

TỈNH ĐOÀN ĐỒNG NAI

ĐOÀN TRƯỜNG ĐH LẠC HỒNG

Số: 330 KH/ĐT

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Biên Hòa, ngày 02 tháng 5 năm 2011

 

KẾ HOẠCH

Tập huấn cán bộ Đoàn – Hội năm 2011

 

1.MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

1.1. Mục đích:

- Nâng cao chất lượng công tác tổ chức và hoạt động của cán bộ Đoàn – Hội tại các cơ sở Đoàn – Hội trong trường;

- Phổ biến và tổ chức triển khai tốt các hoạt động trong Năm Thanh niên 2011;

1.2. Yêu cầu:

- Nội dung chương trình tập huấn phải thiết thực, sát với tình hình thực tế hoạt động tại các Đoàn khoa, Liên Chi đoàn, Chi đoàn, Chi hội và phục vụ tốt cho các hoạt động sẽ diễn ra trong trong Năm thanh niên;

- Buổi tập huấn phải thu hút các Đ/c trong Ban Chấp hành Đoàn – Hội SV trường, Ban Chấp hành các Đoàn Khoa, Liên Chi Đoàn, Chi đoàn và Chi hội tham gia với tinh thần tích cực và nghiêm túc;

- Công tác tổ chức phải tốt, Báo cáo viên trình bày sinh động và dể hiểu.

2. Nội dung – Biện pháp thực hiện:

2.1. Đối tượng tham gia:

- Các đồng chí trong Ban Chấp hành Đoàn trường, Ban Chấp hành Hội sinh viên;

- Các đồng chí trong Ban Chấp hành Đoàn khoa, Liên Chi đoàn;

- Các đồng chí trong Ban Chấp hành Chi đoàn, Chi hội;

2.2. Thời gian – Địa điểm:

- Thời gian: từ  18h00 ngày 20/5 đến 20h00 ngày 27/5/2011.

- Địa điểm: Hội trường E501, Cơ sở 3 – ĐH Lạc Hồng

2.3. Nội dung: buổi tập huấn chia làm 2 phần

ó Phần I: Tập huấn về công tác tổ chức tại cơ sở Đoàn – Hội, gồm những nội dung chính sau đây:

- Công tác tư tưởng đối với các Đ/c là cán bộ Đoàn – Hội chủ chốt;

- Công tác tổ chức Đại hội Chi đoàn, Chi hội;

- Công tác chuyển sinh hoạt Đoàn đối với các Chi đoàn;

- Công tác tổ chức quản lý và triển khai hoạt động tại Chi đoàn, Chi hội;

- Hướng dẫn quy trình tổ chức Phân loại Đoàn viên năm học 2010 – 2011 tại các Chi đoàn, Đoàn khoa, Liên Chi đoàn;

- Hướng dẫn quy trình tổ chức các Hội nghị tại Chi đoàn: Hội nghị giới thiệu Thanh niên ưu tú học lớp Cảm tình Đoàn, Hội nghị xét giới thiệu kết nạp Đoàn; Hội nghị giới thiệu đoàn viên ưu tú học lớp Cảm tình Đảng, Hội nghị xét giới thiệu Kết nạp Đảng.

- Hướng dẫn quy trình hoàn thiện các loại hồ sơ xin công nhận, hồ sơ xin cấp Thẻ đoàn, hồ sơ giới thiệu, hồ sơ báo cáo hoạt động năm…

- Hướng dẫn cách soạn thảo các loại văn bản phục vụ cho công tác tổ chức.

ó Phần II: Tập huấn các nội dung về kỹ năng sinh hoạt tập thể, kỹ năng tổ chức các hoạt động dã ngoại, về nguồn cho Chi đoàn, Chi hội.

ó Phần III: Tổ chức thực hiện các nội dung được tập huấn và tổng kết Chương trình tập huấn.

3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1.1. Ban Tổ chức thực hiện kế hoạch Tập huấn cán bộ Đoàn – Hội năm 2011 là các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường, Hội sinh viên, Bí thư, Phó bí thư các Đoàn khoa, Liên Chi đoàn và Chi đoàn cơ quan, Chủ nhiệm các câu lạc bộ đội nhóm.

1.2. Ban Thường vụ Đoàn trường và Ban Thư ký Hội sinh viên phân công thường trực Ban Tổ chức thực hiện kế hoạch tập huấn gồm :

1. Đ/c Lê Sơn Quang            Bí thư Đoàn trường                          Trưởng ban

2. Đ/c Trần Tiến                   Chủ tịch HSV trường                       Phó ban 

3. Đ/c Trần Hoàng Minh     P. Bí thư Đoàn trường                      Thành viên

4. Đ/c Vũ Văn Tuấn             P. Bí thư Đoàn trường                      Thành viên

5. Đ/c Đoàn Việt Anh          UV.BTV Đoàn trường                      Thành viên

6. Các Đ/c trong BCH Đoàn – Hội SV trường                              Thành viên

Thường trực Ban tổ chức phân công cán bộ hướng dẫn, kiểm tra và hỗ trợ các Đoàn khoa, Liên chi đoàn, các Chi đoàn, Chi hội và các Câu lạc bộ Đội nhóm thực hiện kế hoạch.

4. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

- Ngày 10/5/2011: Lên kế hoạch, thống nhất giữa Đoàn – Hội SV trường, xin ý kiến của lãnh đạo nhà trường;

- Ngày 17/5/2011:Triển khai kế hoạch đến các Đoàn khoa, Liên Chi đoàn, Chi đoàn, Chi hội;

- Ngày 20/5 đến 27/5/2011 : Tổ chức thực hiện.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(đã ký)

 

TS. Trần Hành

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

(đã ký)

 

Lê Sơn Quang

 

 

Nơi nhận:

- Đảng ủy, BGH nhà trường (để báo cáo);

- BTV Tỉnh Đoàn (để báo cáo);

- Hội Sinh viên Tỉnh (để báo cáo);

- Các BCH Đoàn khoa, LCĐ, Chi đoàn, Chi hội, CLB Đội nhóm (để thực hiện);

- Lưu VP Đoàn – Hội.


Đại học Lạc Hồng