Thông báo

Bầu chọn đoàn viên ưu tú học lớp cảm tình Đảng năm học 2010 - 2011

v     Cách giới thiệu, bình chọn như sau:

1.      Chi đoàn Cơ quan: Họp chi đoàn Cơ quan, giới thiệu từ 05 đến 06 đoàn viên ưu tú đi học lớp đối tượng Đảng bằng cách bỏ phiếu kín. Chỉ tiến hành cuộc họp khi số lượng Đoàn viên dự họp >= 2/3 tổng số đoàn viên chi đoàn Cơ quan. Chi đoàn Cơ quan hoàn tất hồ sơ rồi gửi lên văn phòng đoàn trường.

2.      Chi đoàn (khóa 2008, 2009): đối với những lớp có số đoàn viên =<50, tổ chức họp chi đoàn, giới thiệu 02 đoàn viên ưu tú đi học lớp đối tượng Đảng bằng cách bỏ phiếu kín; các Chi đoàn có trên 50 Đoàn viên thì có thể bầu chọn 03 – 04 đoàn viên ưu tú đi học lớp đối tượng Đảng. Chỉ tiến hành cuộc họp khi số đoàn viên dự họp >= 2/3 tổng số đoàn viên của chi đoàn; Trong cuộc họp của chi đoàn cần có sự tham gia của Giáo viên chủ nhiệm và đại diện đoàn khoa, biên bản cuộc họp (mẫu) cần có đầy đủ ý kiến nhận xét và chữ ký của Giáo viên chủ nhiệm, đại diện đoàn khoa, Chủ tọa, Thư ký cuộc họp; Đoàn trường sẽ cử người đi dự ngẫu nhiên tại các chi đoàn. Sau cuộc họp, chi đoàn hoàn tất hồ sơ rồi gửi về văn phòng đoàn trường, đoàn trường sẽ kiểm tra hồ sơ rồi gửi về cho các đoàn khoa xét.

3.      Đoàn các khoa: Sau khi nhận hồ sơ từ đoàn trường, đoàn khoa tổ chức họp Ban Chấp hành, cho ý kiến về các đoàn viên ưu tú chi đoàn giới thiệu lên bằng hình thức bỏ phiếu kín. Đoàn khoa bổ sung biên bản họp đoàn khoa + phiếu bầu vào hồ sơ trên rồi gửi lên đoàn trường.

 

v     Tiêu chuẩn đối với Đoàn viên được giới thiệu đi học lớp đối tượng Đảng:

·        Tiêu chuẩn chung:

-         Là đoàn viên đang sinh hoạt tại đoàn trường Đại học Lạc Hồng;

-         Chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có bản lĩnh chính trị vững vàng, không vi phạm pháp luật;

-         Không vi phạm nội quy, quy chế nhà trường;

-         Có uy tín trước tập thể, có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sáng, lành mạnh, hòa đồng với mọi người;

-         Phiếu bầu tín nhiệm đạt >= 75%.

·        Đối với Đoàn viên là sinh viên được giới thiệu, bầu chọn phải đủ các tiêu chí sau:

-         Điểm trung bình năm học 2009 – 2010 đạt loại khá trở lên (từ 7.00 trở lên; không thi lại, học lại môn nào; không nợ môn học nào);

-         Điểm rèn luyện năm học 2009 – 2010 từ 80 điểm trở lên;

-         Được xếp loại đoàn viên xuất sắc trong năm;

-         Tham gia tích cực các hoạt động Đoàn, Hội trong trường.

·        Đối với đoàn viên chi đoàn Cơ quan được giới thiệu, bầu chọn phải đủ các tiêu chí sau:

-         Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được xếp loại thi đua tiên tiến trở lên trong năm 2009 – 2010, quan hệ tốt với đồng nghiệp, bạn bè, có đóng góp tích cực cho các hoạt động của chi đoàn Cơ quan; là đoàn viên gương mẫu, không vi phạm điều lệ đoàn, sinh hoạt tại chi đoàn Cơ quan từ 12 tháng trở lên.

 

v     Hồ sơ chi đoàn gửi lên đoàn trường gồm:

-         Biên bản cuộc họp của chi đoàn                               (mẫu 01 kèm theo)

-         Phiếu bầu                                                                      (mẫu 02 kèm theo)

-         Bản báo cáo thành tích hoạt động Đoàn – Hội       (mẫu 03 kèm theo)

-         Bảng điểm năm học 2009 – 2010 (Đối với sinh viên).

(Các mẫu trên có thể tải trên lhu.edu.vn

mục Đoàn thể → Đoàn – Hội Sinh viên → Văn bản)

 

Hồ sơ gửi về văn phòng Đoàn trường trước ngày 15/12/2010; gặp Đ/c Vũ Văn Tuấn, Điện thoại văn phòng: 0618.850.920 hoặc 0937.699.268. Hồ sơ gửi trực tiếp và có ký nhận đã nộp hồ sơ xét học đối tượng Đảng khóa VIII;

Mọi chi tiết, liên hệ Văn phòng Đoàn trường, P. E103, CS3, ĐH Lạc Hồng. Điện Thoại: 0613.951.957.

 

Nội dung tại file đính kèm dưới đây:

Thông báo bầu chọn đoàn viên ưu tú học lớp đối tượng Đảng


Đại học Lạc Hồng